Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a rendezvényen álló-és mozgókép felvételek kerülnek rögzítésre. A rendezvényen történő részvétel automatikusan hozzájárulás azok közzétételéhez. A program folyamatosan frissül. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Impresszum

szentistvannap.hu weboldalt a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség) üzemelteti.

Székhely: 1054 BUDAPEST, GARIBALDI UTCA 2.

Levelezési cím: 1054 BUDAPEST, GARIBALDI UTCA 2.

Képviselő: Dr. Sas András László vezérigazgató

Cégjegyzékszám: 01-10-142172

Adószám: 32173174-2-41

Telefon: +36 1 896 2264

E-mail: INFO@NRUEVENT.HU

Jogi nyilatkozat

szentistvannap.hu weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket és szabályokat.

szentistvannap.hu weboldalon közvetlenül semmilyen szolgáltatás nem rendelhető meg, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség közvetlenül semmilyen elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nem nyújt. A weboldalon elérhetővé tett tartalom tekintetében, illetve a linkek segítségével elérhető egyes szolgáltatások tekintetében (pl. autóbérlés, szállásfoglalás, időjárás, térkép, valutaváltó) az adott oldal üzemeltetője minősül szolgáltatónak. Ezen szolgáltatások igénybe vétele esetén a szolgáltató és az érintett között jön létre jogviszony, a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség felelősségét kizárja.

szentistvannap.hu weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.

Szerzői jogvédelem:

A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt álnak.

A weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.

A honlap használatának feltételei:

 A honlapot megtekintő felhasználó a honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult.

A felhasználó kifejezetten nem jogosult a weboldalon elérhető tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére továbbá bármilyen egyéb kereskedelmi célú felhasználásra.

Felelősség a szolgáltatásért:

 A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget.

A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

Adatvédelem:

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség a honlap működtetése során kezelt személyes adattokról adatkezelési tájékoztatóban ad részletes tájékoztatást.

Egyéb feltételek:

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.